Vrijstelling BTW – kleine onderneming

De kleine ondernemingen van wie het jaarlijks omzetcijfer niet meer dan 25.000 euro bedraagt kunnen genieten van de vrijstellingsregeling van belasting voor de leveringen van goederen en de diensten die ze verrichten.

De kleine onderneming kan om het even welke juridische vorm hebben:
> natuurlijk persoon
> personenvennootschap
> kapitaalvennootschap
> vereniging
> openbare instelling
> …

Kunnen geen gebruik maken van de vrijstellingsregeling voor het geheel van hun activiteit (art. 56bis, § 2):

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/btw-plicht/vrijstellingsregeling#q2