Uw kosten voor e-facturatie voor 120% aftrekbaar

De wet die het elektronisch factureren tussen Belgische ondernemingen vanaf 2026 verplicht, is een feit!
Om de daarmee gepaard gaande kosten wat te temperen, krijgt u wel een aftrek van 120%.

Hoe zit dat concreet?

Verplichte elektronische facturatie vanaf 1 januari 2026. De wet van 4 februari 2024 die het een en ander officieel regelt, werd onlangs in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (BS 20.02.2024) . Zoals reeds gesteld (T&A Zelfstandige, jg. 31, nr. 10, p. 3, 18.12.2023) komt dat erop neer dat u vanaf dan moet werken met een zgn. xml-factuur die voldoet aan de Europese Peppol-norm (‘Pan-European Public Procurement On-Line’) en die aangeleverd wordt volgens de Peppol-afspraken. Peppol is een protocol en netwerk waarmee bedrijven en overheden in heel Europa facturen op een veilige manier in realtime kunnen uitwisselen.

Daar komen voor u als ondernemer weer extra kosten bij kijken? Het kan zijn dat het softwarepakket waarmee u nu factureert al de mogelijkheid biedt om de facturen op de juiste manier te versturen. Is dat niet het geval, dan zal u inderdaad, met de hulp van uw boekhouder, kosten moeten maken voor een nieuw softwarepakket.

Tip. Aan het gebruik van Peppol zelf zijn geen kosten verbonden. Enkel voor de activatie van Peppol moet u eenmalig € 1 via iDEAL betalen.

Die specifieke kosten geven recht op verhoogde aftrek van 120%. Een fiscale gunst van de wetgever dus… Er is nl. in de wet voorzien dat de kosten van een factureringspakket om aan de vereisten van die nieuwe wet inzake elektronisch factureren te voldoen, voor 120% aftrekbaar zijn. De bedoelde kosten zijn bv. periodieke abonnementskosten voor de factureringspakketten en advieskosten specifiek gemaakt voor de voorbereiding of de operationalisering van de e-facturatieverplichtingen.

Let op! Afschrijvingen (van bv. facturatiesoftware) zijn uitgesloten van de verhoogde aftrek.

Voor wie en vanaf wanneer? De 120%-aftrek geldt zowel voor eenmanszaken als kmo-vennootschappen en is al in werking sinds 1 januari 2024 (vanaf aanslagjaar 2025 voor boekjaren die ten vroegste beginnen op 1 januari 2024) en dat tot en met 31 december 2027 (buiten werking vanaf aanslagjaar 2029 voor boekjaren die ten vroegste beginnen op 1 januari 2028).

De 120%-aftrek geldt zowel voor eenmanszaken als kmo-vennootschappen en dat voor de kosten gemaakt tussen 1 januari 2024 en 31 december 2027 om te kunnen voldoen aan de e-facturatieverplichtingen in 2026.