Tijdig voorafbetalen is de boodschap voor 2024!

Wie niet of onvoldoende voorafbetaalt, krijgt in principe een zgn. belastingvermeerdering. Hoeveel bedraagt die vermeerdering voor 2024? Is zo’n vermeerdering ook voor u van toepassing? En wanneer moet u hoeveel voorafbetalen?

VENNOOTSCHAPPEN

Belastingvermeerdering van 6,75%… Als uw vennootschap geen voorafbetalingen doet, dan zal de fiscus u op uw aanslagbiljet een belastingvermeerdering aanrekenen. Voor de berekening van de vermeerdering in de vennootschapsbelasting moet men de naar beneden afgeronde basisrentevoet van de marginale beleningsfaciliteit van de ECB op 1 januari (zonder dat die minder dan 3% mag zijn) vermenigvuldigen met 2,25. Aangezien deze afgeronde rentevoet tussen 2019 en 2023 op 1 januari steeds lager was dan 3%, was de minimale basisrentevoet van 3% van toepassing, waardoor het vermeerderingspercentage voor de betrokken jaren steeds 6,75% (3% × 2,25) bedroeg.

… naar 9%! De rentevoet van de ECB bedroeg op 01.01.2024 echter 4,75%, waardoor het vermeerderingspercentage 9% (4% × 2,25) bedraagt.

Tip. Er is geen vermeerdering voor de eerste drie boekjaren van een kleine vennootschap (art. 1:24, §1 tot 6 WVV) .

Boete vermijden. Door een voorafbetaling krijgt u een belastingvoordeel, m.a.w. een ‘vermindering van de vermeerdering’. Concreet wordt een percentage van de voorafbetaling afgetrokken van de theoretische vermeerdering. Als uw boekjaar gelijkloopt met een kalenderjaar, zijn dit de uiterste betaaldata met bijbehorende belastingvoordelen:

Uiterste betaaldatum
Belastingvoordeel
Eenmalige voorafbetaling
10.04.2024 (VA1)
12%
75%
10.07.2024 (VA2)
10%
90%
10.10.2024 (VA3)
8%
112,5%
20.12.2024 (VA4)
6%
150%

Begin op tijd. Als u bv. uiterlijk op 10.04.2024 70% van de geraamde belasting voorafbetaalt, moet u enkel nog eind december bijsturen.

EENMANSZAKEN

Niet voorafbetalen. Om het vermeerderingspercentage in de personenbelasting (pb) te bepalen, moet men ook de naar beneden afgeronde basisrentevoet van de marginale beleningsfaciliteit van de ECB op 1 januari (zonder dat die minder dan 1% mag zijn) vermenigvuldigen met 2,25. Aangezien deze naar beneden afgeronde rentevoet op 01.01.2024 4% is, bedraagt het vermeerderingspercentage dit jaar 9% (4% × 2,25). Voor 2023 was dat slechts 4,5%! Betaalt u wel vooraf, dan wordt de mogelijke vermeerdering verminderd met een percentage van de gedane voorafbetalingen.

Uiterste betaaldatum
Belastingvoordeel
10.04.2024 (VA1)
12%
10.07.2024 (VA2)
10%
10.10.2024 (VA3)
8%
20.12.2024 (VA4)
6%

Hoeveel voorafbetalen? U kunt 1/4 van de geschatte belasting op elke vervaldag betalen om de boete te vermijden. De vermeerdering is in de pb niet verschuldigd als ze lager is dan 0,5% (relatieve grens) van de belasting waarop ze is berekend of niet hoger is dan € 100 (absolute grens). In de praktijk wil dit zeggen dat er geen vermeerdering is als de geschatte belasting hoogstens € 1.234 bedraagt (€ 1.234 × 9% × 90% = € 99,95 < € 100). Bedraagt de geschatte belasting minstens € 20.000, dan kunt u ook bv. ten laatste op 10.04.2024, eenmalig 70,37% van uw geschatte belastingschuld voorafbetalen. Is dat tussen € 1.235 en € 20.000, dan volstaat 75% – € 925,93 van de geschatte belasting.

Tip. Voor zelfstandigen in hoofdberoep is er de eerste drie jaar geen vermeerdering toepasbaar.

Zowel voor vennootschappen als voor eenmanszaken bedraagt de belastingvermeerdering bij onvoldoende voorafbetalen 9% in 2024 (terwijl die in 2023 respectievelijk 6,75% en 4,5% was). Voorafbetalen doet u het best vóór 10.04.2024.

Maak tijdig een afspraak om samen de voorafbetalingen van dit jaar te bepalen.