Multimediavoordelen

Sinds begin 2018 gelden er nieuwe privé belastbare voordelen voor o.m. een pc, gsm,…. Deze werden op fiscaal vlak verlaagd, vereenvoudigd en verduidelijkt. Er werden recent nieuwe bedragen toegewezen die zowel voor de fiscus als de RSZ van toepassing zullen zijn:

  • Pc en/of laptop: €72 per toestel
  • Tablet, gsm, smartphone: €36 per toestel
  • Gratis internet: €60
  • Gratis telefoonabonnement: €48

Er wijzigt in principe niets op het vlak van de BTW. De aftrek dient nog steeds van bij het begin beperkt te worden in functie van het beroepsmatig gebruik. Bijgevolg zit er geen BTW meer inbegrepen in het belastbaar voordeel zelf.

Wilt u het 75% forfait toepassen dan dient u nog steeds aan te tonen dat het apparaat minstens voor de helft beroepsmatig gebruikt wordt.

Bij privé gebruik blijft de BTW nog steeds niet aftrekbaar.

 

De BTW blijft dus aftrekbaar ten belope van het beroepsgebruik en dat laatste mag u desgevallend forfaitair bepalen op 75%.