Het belang van correcte sociale bijdragen, of anders ?

Sociale bijdrage betalen?  Hou er rekening mee dat deze voorlopig zijn.

Voorlopige bijdragen.  Uw sociale bijdragen worden berekend op uw inkomen van het jaar zelf, omdat dat inkomen pas later gekend is, betaalt u nu eerst voorlopige bijdragen op basis van uw netto geïndexeerd inkomen van drie jaar terug, nl. 2018, tenzij…

Wat doen als die te laag zijn?

Beter zicht op uw cijfers nu. Nu tegen het jaareinde blijkt dat de inschatting niet correct was en uw inkomsten boven het drempelbedrag zullen liggen. Wat nu?

Niets doen? Dat kan, is dat een goede beslissing ?
Neen !! U zal verhogingen betalen op het saldo dat op 31 december 2021 (het bijdragejaar) niet betaald was. U betaalt dan per kwartaal tussen het bijdragejaar en het jaar van regularisatie 3% interest met daarbovenop nog de eenmalige 7% die verschuldigd is op het openstaande saldo op de jaarovergang.

Let op!  Deze verhogingen (3% en 7%) zijn fiscaal gezien niet meer aftrekbaar.

Oplossing spontaan bijbetalen! Dat mag u doen en dat is normaal gezien de beste keuze.
Betaal voor het laatste kwartaal van 2021 en vul die vrijwillig aan. Zorg er voor dat het totaal van uw betalingen voor 2021 evenveel bedraagt als wat u had moeten betalen op jaarbasis.

Tip:  Wat u dit jaar nog extra betaalt, ook al is dat vrijwillig, is ook dit jaar nog fiscaal aftrekbaar.

Doet u niets, dan krijgt u bij de eindafrekening in 2023 een verhoging van 3% per kwartaal en 7% per jaar aangerekend. U betaalt ook 3% per verstreken kwartaal als u vraagt om uw verkregen vermindering ongedaan te maken.

Phinix geeft u graag advies hoe u best uw sociale bijdragen voor 2021 nog bijstuurt. 
Neem vrijblijvend contact via ni**@ph****.be