Een elektrische auto kopen in 2024: hoe zit dat fiscaal gezien?

U overweegt om de CO2 -uitstotende auto, die u nu gratis ter beschikking krijgt van uw vennootschap, te vervangen door een elektrische. Welke regels gelden dan voor de vennootschapsbelasting, btw, belasting op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting? En hoeveel bedraagt het voordeel alle aard (VAA) gratis auto waarop u belast wordt?

Vennootschapsbelasting

Kosten voor 100% aftrekbaar? Ja, de kosten van een volledig elektrische auto die u in 2024 aanschaft, zijn voor uw vennootschap ‘levenslang’ voor 100% aftrekbaar. Hetzelfde geldt voor de kosten van een laadstation en voor de elektriciteit die u daarmee ‘tankt’.

Investeringsaftrek? Niet voor de auto, want auto’s, ook elektrische, zijn uitgesloten van de investeringsaftrek. Voor het laadstation is de investeringsaftrek in principe wel mogelijk, maar dan mag u dat enkel voor uw zaak gebruiken. Gebruikt u het ook om elektriciteit te ‘tanken’ voor privéverplaatsingen, dan heeft u ook voor het laadstation geen recht op de investeringsaftrek.

Cataloguswaarde ≤ € 46.666,67 (inclusief btw). Bedraagt de cataloguswaarde van uw nieuwe elektrische wagen maximaal € 46.666,67 (inclusief btw), dan wordt u in 2024 belast op het minimale VAA gratis auto van € 1.600 (= 4% × (€ 46.666,67 × 100%) × 6/7). Als uw personenbelasting en sociale bijdragen samen 60% bedragen, dan kost zo’n auto u privé slechts € 960 (= € 1.600 × 60%).

Btw

Welk btw-tarief? Het btw-tarief op een elektrische auto is hetzelfde als voor een auto met een verbrandingsmotor, dus 21%. Dat normale tarief geldt ook voor de aankoop en plaatsing van een laadstation, maar als een laadstation aan een woning van meer dan tien jaar oud geplaatst wordt, is het verlaagde tarief van 6% mogelijk.

Hoeveel btw aftrekbaar? De btw op de auto en de kosten kunt u zoals voor niet-elektrische auto’s maximaal voor 50% recupereren. Voor de btw op een laadstation is de btw aftrekbaar in de mate van het beroepsgebruik, onafhankelijk van de 50%-grens (circ. 2021/C/113, 20.12.2021) .

BIV en verkeersbelasting

Hoeveel BIV en verkeersbelasting? Elektrische auto’s zijn in Vlaanderen vrijgesteld van zowel de BIV als de verkeersbelasting. In Wallonië en Brussel betaalt u het minimumtarief. Dat is in 2024 een BIV van € 61,50 en tot 30 juni 2024 een verkeersbelasting van € 97,68.

De kosten van de elektrische auto (afschrijving, verzekering, onderhoud, elektriciteit, enz.) en het laadstation (afschrijving, onderhoud, enz.), die u uiterlijk 31 december 2026 aanschaft, zijn ‘levenslang’ voor 100% aftrekbaar. De btw-aftrek voor elektrische auto’s bedraagt maximaal 50%. Die van de laadpaal is beperkt volgens het beroepsgebruik. U betaalt geen BIV of verkeersbelasting in Vlaanderen. In Wallonië en Brussel betaalt u het minimumtarief.