Boete laattijdige neerlegging jaarrekening: jaarlijkse indexatie komt eraan!

Boete. Als de jaarrekening van uw vennootschap pas na de achtste maand na de afsluiting van het boekjaar neergelegd wordt bij de Nationale Bank, betaalt u naast de neerleggingskosten ook nog een boete. Hoeveel die boete precies bedraagt, hangt af van het soort schema dat u moet neerleggen en van het aantal maanden dat de neerlegging laattijdig is:

Neerlegging in
Micro- of verkort schema
Volledig schema
9de maand
€ 120
€ 400
10de – 12de maand
€ 180
€ 600
vanaf 13de maand
€ 360
€ 1.200
Indexatie op komst.
Lange tijd zijn die bedragen hetzelfde gebleven, maar dat is weldra verleden tijd zoals blijkt uit een goedgekeurd wetsontwerp van 5 februari 2024.
De bedragen van de boetes voor de laattijdige neerlegging zullen dus jaarlijks geïndexeerd worden.

Vanaf wanneer? Dat zal in principe nog niet het geval zijn voor de jaarrekening van 2023.
De geïndexeerde bedragen zullen nl. jaarlijks uiterlijk 15 december in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden, zodat de geïndexeerde boetes ten vroegste voor de jaarrekening van 2024 kunnen gelden.

De boetes voor de laattijdige neerlegging van een jaarrekening worden door een nieuwe wet nu ook jaarlijks geïndexeerd.
De eerste keer dat dat toegepast zou worden, is wel pas voor de jaarrekening van 2024, nog niet die voor 2023.